Είσοδος Συνεργατών
Please wait, authorizing ...
Δεν έχεις στοιχεία σύνδεσης; Κάνε εγγραφή
×

Προστασία των δεδομένων

Η Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι μείζονος σημασίας για εμάς. Η Νόμιμη και υπεύθυνη διαχείριση των δεδομένων σας είναι ένα ουσιαστικό μέρος της εταιρικής μας πολιτικής.

Αυτό περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε κορυφαία εχεμύθεια και ασφάλεια. Με την παρούσα σας ενημερώνουμε σχετικά με το είδος, την έκταση και το σκοπό της συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.
 

1. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων
Εμείς δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω του ελεύθερα προσβάσιμου μέρους του παρόντος δικτυακού τόπου (δεν απαιτείται login), όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διευθύνσεις IP, - εκτός από τα εξής:

1.1 Εισαγωγή των δεδομένων στη φόρμα επικοινωνίας
H Εισαγωγή των δεδομένων σας στις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας αυτής ή υποβολή των δεδομένων σας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εθελοντική. Εμείς αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για να απαντάμε σε ερωτήσεις σας ή για να σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε συνεργάτης στο σύστημα marketing της LR, θα αποθηκεύσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την προώθηση και την εφαρμογή της θέσης Συνεργάτη στο σύστημα marketing της LR και θα τα προωθήσουμε στα κεντρικά γραφεία της LR και να επιτραπεί έτσι η βελτιστοποιημένη επεξεργασία του αιτήματός σας. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε Συνεργάτης στο εξωτερικό, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στην αντίστοιχη μονάδα στο εξωτερικό.

1.2  Cookies

Kατά τη διάρκεια μίας επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, ένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, τα εξής (μέσω Google Analytics/Server Statistics):

διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης
ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση)
ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε
ημερομηνία και ώρα επίσκεψης
τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης
λειτουργικό σύστημα
Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας και της εφαρμογής μας ενάντια στις επιθέσεις και την κακόβουλη χρήση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-...

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677


1.3 Κοινοποίηση σε τρίτους
Η εταιρία δεν ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλες εταιρείες .

2. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, από εμάς. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε ένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα σας  και τη λήψη αντίγραφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών, τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, την αντίρρηση στην υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.    

H εταιρία μας διαχειρίζεται τα αιτήματά σας με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας και η προστασία των δικαιωμάτων σας. Για το λόγο αυτό,  σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που αιτείται την γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας.

Σε περίπτωση που η εταιρία δεν δύναται, λόγω πληθώρας παρόμοιων αιτημάτων, να ικανοποιήσει το αίτημά σας άμεσα, θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός  σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.

 Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τη εταιρία  και ειδικότερα με τον κ. Ανδριόπουλο, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας στο τηλέφωνο 210 51 21 401

Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Όροι χρήσης της υπηρεσίας newsletter

Η εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών newsletter (ενημερωτικά δελτία) συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με τους παρόντες όρους και κανόνες.

Το περιεχόμενο που διατίθεται με την μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως αποκλειστικό προς του εγγεγραμμένους χρήστες , αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και περιεχόμενο του www.workandwinteam.gr και καλύπτεται από τους παρόντες όρους χρήσης και κανόνες.

Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο των newsletters και οποιαδήποτε από τις ιδέες, σχέδια, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενο, ήχο και οπτικοακουστικό υλικό, έγγραφα και κάθε άλλο υλικό που περιέχεται στα newsletters υπόκεινται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ανήκουν ή ελέγχονται από το www.workandwinteam.gr  Σε σχέση με τα ενημερωτικά δελτία (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων και των συνδέσμων τους), συμφωνείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα newsletters μόνο για προσωπική σας χρήση και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα newsletters για οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση, δημοσίευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή μετάδοση του περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του www.workandwinteam.gr. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση απαγορεύεται και προστατεύεται από το νόμο.

Κατά την εγγραφή σας στο Newsletter συμφωνείτε ότι το www.workandwinteam.gr θα αποθηκεύσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για χρήση αποκλειστικά από το www.workandwinteam.gr και σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

4. Ασφάλεια
Αναλαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από ανεπιθύμητη ή παράνομη διαγραφή, τροποποίηση ή απώλειά τους και από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

5. Σύνδεσμοι
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για site που συνδέουμε με άλλες εταιρείες και πρόσωπα. Η αντίστοιχη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει και για το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτές τις ιστοσελίδες.

6. Πρόσβαση στους όρους χρήσης
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σε αυτή τη σελίδα ανά πάσα στιγμή. Θα δημοσιεύσουμε τις μελλοντικές αλλαγές σχετικά με τους όρους χρήσης μας και πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων και σε αυτό το site.


7. Έχετε κάποια απορία ή αίτημα;  
Αναμένουμε τις ερωτήσεις και προτάσεις σας σχετικά με την πολιτική απορρήτου, η οποία είναι πολύ σημαντική για εμάς. Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

 

 

Login Συνεργατών